Syv ud af ti folkeskoler mangler penge

Syv ud af ti folkeskoler mangler penge

Syv ud af ti skolebestyrelsesformænd mener der er for få penge på budgettet på deres skole, viser ny undersøgelse fra Skole og Forældre.

En ny undersøgelse, som Skole og Forældre har foretaget blandt skolebestyrelsesformænd og –næstformænd viser, at syv ud af ti mener, at der er for få penge på budgettet i dette skoleår i forhold til de opgaver, som skolen er pålagt.
Det er en forværring i forhold til de to foregående år, hvor Skole og Forældre har gennemført lignende undersøgelser (Se tabel 1).

- Det er bekymrende at financieringen af folkeskolerne fortsat forringes. Jeg vil opfordre kommunerne og regeringen til at sikre en ordentlig finansiering af folkeskolen. Skolerne har alt for store udfordringer i øjeblikket med at sikre inklusion og folkeskolereform i en god kvalitet, siger Skole og Forældres landsformand, Mette With Hagensen.

Tabel 1:

Ifølge Skole og Forældres undersøgelse peger skolebestyrelsesformændene på, at det især er inklusion og implementering af folkeskolereformen, og herefter bedre fysiske rammer og mere forberedelsestid til det pædagogiske personale, som der bør bruges flere penge på i folkeskolen.

- Billedet har været det samme de sidste par år. Det er inklusion og reformimplementering, der er de helt store udfordringer i folkeskolen. Mange skoler er ikke i mål endnu, så mit budskab er fortsat, at skolerne skal holde blikket stift rettet mod at få kvaliteten forbedret, når det gælder inklusion og implementeringen af folkeskolereformens forskellige elementer, siger Mette With Hagensen.

Undersøgelsen viser også, at skolebestyrelsesformændene er endnu mere pessimistiske, når det gælder deres forventninger til budgettet for næste skoleår 2016/2017. Her vurderer mere end otte ud af ti, at der vil være for få penge på skolens budget i forhold til de opgaver, som skolen skal løse.

- KORA har for nyligt lavet en analyse, der viser, at stabile budgetter i sig selv er en fordel for skolerne. Jeg vil derfor også opfordre kommunerne til udvise forudsigelighed i budgetlægningen, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Yderligere kommentarer: Landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen, mobil: 31 71 63 78

 

Udgivet den

10. marts 2016

af

sp

Læs også

16.05.24
Forældre har fået nok af besparelser på børnenes skole og SFO
Over 3000 forældre siger nej tak til flere besparelser på deres børns skole og SFO. Det gør de med deres underskrift i ny underskriftsindsamling, som...
02.04.24
Flere henvendelser om vold og overgreb end forventet
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser...