Stadigt flere forældre er utilfredse med folkeskolereformen

Stadigt flere forældre er utilfredse med folkeskolereformen

Dårlig implementering, for få penge og for ringe kommunikation er årsagen til den stigende utilfredshed med folkeskolereformen blandt forældre, mener Skole og Forældre.

En ny undersøgelse, som Skole og Forældre har foretaget blandt forældre til børn i folkeskolen viser, at forældrenes utilfredshed med folkeskolereformen er stigende i forhold til de tidligere undersøgelser, som Skole og Forældre har gennemført.

Skole og Forældre ser med stor bekymring på undersøgelsens resultater.

- Jeg håber virkelig, at bunden er nået nu. Næsten halvdelen af forældrene er utilfredse med, hvordan lektiecafeen fungerer. Det er helt afgørende for forældrenes opbakning til folkeskolen, at folkeskolereformens mange nye tiltag bliver gennemført med en ordentlig kvalitet. Det mener alt for mange forældre ikke er tilfældet i dag, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Inden folkeskolereformen gik i gang ude på skolerne var der en overvældende opbakning til de nye elementer i folkeskolereformen blandt de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, som blandt andet denne undersøgelse fra oktober 2013 viser (Se lidt nede på siden).
Siden da er tilfredsheden med reformens elementer blandt de almindelige forældre blevet mindre og mindre, som den seneste forældretilfredshedsundersøgelse fra maj 2015 dokumenterer.

- Kommunerne har sparet på folkeskolen gennem de sidste mange år. Der er ingen vej uden om flere penge til folkeskolen, både i de kommunale budgetter og i økonomiaftalen mellem kommunerne og Finansministeriet. Mit bud er én milliard ekstra i kommuneaftalen for 2016 som forhandles i øjeblikket. Hvis politikerne kan finde milliarder til medicin kan de også finde én milliard til folkeskolen, siger Mette With Hagensen.

Hvis folkeskolereformen skal blive en succes blandt forældrene kræver det penge, men også en ekstra indsats fra både kommuner, skolens ansatte og skolebestyrelser.

- Forældrene reagerer på det de oplever som dårlig kvalitet i implementeringen af folkeskolereformen. Derfor skal kvaliteten hæves i både lektiecafe, understøttende undervisning og bevægelse i løbet af skoledagen. Samtidig skal skolerne være meget opmærksomme på at kommunikere til forældrene, så de ved, hvad der foregår på skolen og hvorfor. Næste sommer skal vi kunne se en forbedring i forældrenes tilfredshed. Ellers mister vi mange forældres opbakning til folkeskolen, siger Mette With Hagensen.

Skole og Forældres nye undersøgelse er lavet i perioden 22.-31. maj 2015, hvor 910 forældre til børn i folkeskolen har besvaret spørgsmål om deres tilfredshed med folkeskolereformen.

Se også nyhed fra januar 2015 om Skole og Forældres tidligere undersøgelser, økonomi m.v.

Yderligere kommentarer, landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen, mobil 31716378

Udgivet den

15. juni 2015

af

sp

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...