Skolebestyrelsens implementering af folkeskolereformen

Skolebestyrelsens implementering af folkeskolereformen

Skolebestyrelsesarbejdet i 2014 og 2015 bliver præget af folkeskolereformen, der skal implementeres på alle skolerne.

I forbindelse med reformen er her en række opmærksomhedspunkter til brug for arbejdet i skolebestyrelsen.

Kommunens budget for 2015
Kommunerne er i fuld gang med at forberede det kommunale budget for 2015. Det er vigtigt, at skolebestyrelserne øver indflydelse på det samlede kommunale budget for folkeskolerne allerede i løbet af september 2014, da meget af det forberedende arbejde foregår der.
Skolebestyrelserne skal bidrage til at sikre, at der faktisk er penge til at implementere folkeskolereformens tiltag ude på skolerne, ligesom kommuneaftalen mellem staten og KL gør det klart, at kommunerne SKAL sikre en ordentlig finansiering af inklusion. I kommuneaftalen står der blandt andet:

”Kommunerne skal prioritere de ressourcer, der er nødvendige for at sikre en god omstilling til inklusion og en styrkelse af almenundervisningen, således at omstillingen bidrager til at øge det faglige niveau og trivslen for alle elever”.

Læs hele kommuneaftalen her

Revision af principper
Folkeskolereformen gør det relevant for skolebestyrelse af revidere eller nyformulere en række principper. I værktøjskassen på Skole og Forældres hjemmeside er der en lang række materialer til brug for udarbejdelse af principper.

Skolebestyrelsens tilsyn
Skolebestyrelsen skal føre tilsyn med hele skolens virke. I forbindelse med folkeskolereformen er det vigtigt, at skolebestyrelsen løbende følger implementeringen, lytter til feedback fra elever, forældre, lærere og andre - og stiller spørgsmål.

Hvordan sikrer skolens leder eksempelvis:

  • Kvalitet i lektiecafeen?
  • Implementering af mere bevægelse i skoledagen?
  • En smidig tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid med den nye arbejdstidsaftale? Herunder muligheden for skole hjem samtaler og forældremøder uden for normal arbejdstid. Se til inspiration forståelsespapiret mellem Københavns Kommune og Københavns Lærerforening (Side 4 og 5)
  • Kvalitet i lærernes forberedelsestid?
  • En hensigtsmæssig udnyttelse og tilrettelæggelse af den understøttende undervisning?
  • At målene med folkeskolereformen nås? Se målene her
  • At skolen åbner sig mere mod omverdenen? Få inspiration her
  • At både elever, lærere og forældre trives?

Hvis du har yderligere spørgsmål m.v. kan medlemmer af Skole og Forældre henvende sig til foreningens rådgivning af skolebestyrelser.

Udgivet den

21. august 2014

af

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...