Nye udgaver af Forældreintra og digitale elevplaner på vej

Nye udgaver af Forældreintra og digitale elevplaner på vej

Folkeskolens fælles IT-programmer bliver udviklet og fornyet de kommende år. Skolebestyrelserne skal få emnet på dagsordenen på dialogmøderne med kommunalpolitikerne.

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik for et par år siden en aftale om at lave en ny brugerportal for folkeskolen. Brugerportalen skal indeholde en ny version af Forældreintra fra 2019 og en såkaldt læringsplatform, der blandt andet skal indeholde elevplanerne. Mange kommuner har allerede indkøbt en ny læringsplatform.

Den nye brugerportal vil samlet set komme til at indeholde en række elementer. Det drejer sig typisk om:

Kommunikation mellem skolens lærere, elever og forældre, fx som det nuværende Forældreintra

En læringsplatform (Inkl. digitale elevplaner med Fælles Mål), fx Min uddannelse eller Meebook

Digitale læremidler, fx Superbog, Matematikfessor eller Læsløs

Almindelige Office-programmer, fx Office 365 eller Google for Education

IT-programmerne til den samlede brugerportal for folkeskolen kan kombineres og bruges på mange måder. Det er her skolebestyrelsen og dialogmøderne med politikerne kommer ind i billedet.

- Spørgsmålet er, hvilket mix af software-løsninger kommunerne vælger og ikke mindst, hvordan programmerne konkret skal bruges i det daglige. Skolebestyrelsen skal hjælpe kommunen og skolen med at blive klogere på skolens ønsker og behov, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Skole og Forældres formand peger på, at det er vigtigt at afklare, hvordan de nye IT-programmer skal bruges ude på skolerne og hvad de nye programmer eksempelvis kommer til at betyde for skole-hjem-samarbejdet.

- Det er godt, men ikke godt nok, hvis forvaltningen, skolelederen og lærerne er tilfredse med nye computerprogrammer. Det skal også være enkelt, gennemtænkt, velfungerende og tilstrækkeligt i elever og forældres øjne, siger Mette With Hagensen.

Hun opfordrer skolebestyrelserne til at læse Skole og Forældres nye politikpapir om digitalisering. Papiret kan læses her.

- Digitalisering af folkeskolen skal give værdi for skolen. Skolebestyrelserne skal deltage i diskussionen om, hvordan man bedst bruger de nye IT-værktøjer ude på skolerne og spørge sig selv, om alle er klædt godt nok på til at bruge dem, siger Skole og Forældres formand.

Yderligere information om læringsplatforme og brugerportalsinitiativet findes her.

 

Udgivet den

26. oktober 2016

af

sp

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...