Mere selvevaluering i folkeskolen

Mere selvevaluering i folkeskolen

Skole og Forældre vil have indført systematisk selvevaluering i folkeskolen.

Der foregår ikke en systematisk selvevaluering i den danske folkeskole i dag. Det betyder, at dårlige vaner og uløste problemer kan hobe sig op gennem mange år uden at blive løst.

Skole og Forældre foreslår derfor, at skolebestyrelserne i folkeskolen får pligt til at gennemføre en årlig selvevaluering af skolen.

- Indtil nu har vi ikke haft konkrete værktøjer til at lave selvevalueringer i skolerne. Vi har udelukkende kunnet stille os selv spørgsmål, men ikke i en systematisk ramme. Det er en alvorlig bremse for udviklingen i folkeskolen, siger Benedikte Ask Skotte, formand for Skole og Forældre.

I dag foregår evalueringen af folkeskolen hovedsagelig gennem de kommunale kvalitetsrapporter. Her er erfaringen, at kvalitetsrapporterne er af meget forskellig kvalitet. I bedste fald skraber de lidt i overfladen og de giver meget sjældent anledning til reel refleksion over skolens kvalitet.

- Jeg synes folkeskolerne skal underlægges et selvevalueringsprogram inspireret af den selvevaluering, der allerede eksisterer for de danske privatskoler. Skolebestyrelserne på folkeskolerne skal have pligt til løbende at evaluere den enkelte folkeskole, siger Benedikte Ask Skotte.

De danske privatskoler har i samarbejde med undervisningsministeriet udviklet et selvevalueringsprogram. Programmet, der er frivilligt, er imidlertid ikke rettet mod folkeskoler.

- At anvende gode metoder til selvevaluering er en helt afgørende faktor i dag, hvis man vil udvikle sig selv, sin arbejdsplads, virksomhed eller skole. Det ligger lige for at tilrette privatskolernes selvevalueringsprogram, så det passer til folkeskoler. I skolebestyrelserne er vi klar til at påtage os det ansvar og jeg håber den nye minister vil tage forslaget med, når hun skal beslutte, hvilke udviklingsmuligheder hun vil satse på fremover, siger Benedikte Ask Skotte.

Den nye børne- og undervisningsminister er i gang med at planlægge en række nye forsøg, der skal afdække, hvordan folkeskolen bedst kan udvikle sig fremover.

Der findes allerede i dag IT-systemer, der kan indgå som et bidrag til en grundig selvevaluering, hvor skolen løbende kan overvåge elevernes faglige udvikling og trivsel. Hvis den type viden systematiseres og inddrages i skolebestyrelsernes arbejde, vil det give langt bedre muligheder for at forbedre den faglige og sociale kvalitet blandt skolens elever.

Yderligere kommentarer: Landsformand Benedikte Ask Skotte, mobil 22 57 49 88

Udgivet den

8. november 2011

af

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...