Kommuneforhandlinger skal give flere penge til folkeskolerne

Kommuneforhandlinger skal give flere penge til folkeskolerne

Knap 7 ud af 10 skolebestyrelsesformænd mener der er for få penge til folkeskolerne i de kommunale budgetter, når folkeskolereformen skal indføres næste skoleår. Det viser en ny undersøgelse, som Skole og Forældre har lavet. Meget bekymrende, mener Skole og Forældres formand.

En ny undersøgelse, som Skole og Forældre har lavet blandt skolebestyrelsesformænd på landets folkeskoler viser, at 69 % af skolebestyrelsesformændene vurderer, at der bliver for få penge på skolens budget næste skoleår, set i forhold til de opgaver, som skolen skal løse.

- Næste skoleår skal den nye folkeskolereform indføres på skolerne. Det er meget bekymrende, at så mange skolebestyrelsesformænd mener, at der kommer til at mangle penge, siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

Skole og Forældre har lavet undersøgelsen som optakt til de årlige forhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi. Parterne holder det første forhandlingsmøde om kommunernes økonomi for 2015 på mandag den 5. maj.

- Der er ingen tvivl om, at folkeskolens økonomi skal være et centralt element i forhandlingerne om kommunernes økonomi til næste år. Vores undersøgelse viser, at kommunerne generelt har uhyre stramme budgetter på folkeskoleområdet. Det er meget vigtigt for Skole og Forældre, at både folkeskolereformen og inklusion bliver en succes ude på skolerne. Det koster penge at skabe forandring, og kommunerne har som skoleejere et ansvar for at finde de penge og sende dem ud på skolerne, så alle børn får en god skole, siger Mette With Hagensen.

Skole og Forældres undersøgelse viser også, at omkring halvdelen af skolebestyrelsesformændene i undersøgelsen peger direkte på, at de statslige forhandlinger om kommunernes økonomi skal have et særligt fokus på inklusion.

- Det er åbenlyst, at den økonomi, der er til inklusion, ikke er tilstrækkelig ude på skolerne. Jeg mener der skal laves en pulje til bedre inklusion i forbindelse med kommuneforhandlingerne. Puljen skal formuleres så bredt, at den både kan bruges til to-lærer ordninger, mindre klassekvotienter, særlige ekstra personaleressourcer i forbindelse med inklusion, efteruddannelse eller hvad man i øvrigt har behov for ude på hver enkelt skole. Sådan en pulje vil også hjælpe folkeskolereformen godt på vej, siger Skole og Forældres formand.

I undersøgelsen har Skole og Forældre spurgt 1022 skolebestyrelsesformænd på folkeskolerne om deres syn på skolens økonomi. 360 skolebestyrelsesformænd har besvaret spørgeskemaet, dvs. en besvarelsesprocent på 35. Undersøgelsen er gennemført ultimo april - medio maj 2014.

Yderligere kommentarer: Landsformand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen, tlf.: 31 71 63 78

Udgivet den

2. maj 2014

af

Læs også

16.05.24
Forældre har fået nok af besparelser på børnenes skole og SFO
Over 3000 forældre siger nej tak til flere besparelser på deres børns skole og SFO. Det gør de med deres underskrift i ny underskriftsindsamling, som...
02.04.24
Flere henvendelser om vold og overgreb end forventet
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser...