Ja tak til justeret folkeskolereform

Ja tak til justeret folkeskolereform

Skole og Forældres holdning til folkeskolereformen er positiv. Foreningens primære bekymring er en lang skoledag for især de ældste elever.

Regeringens udspil til folkeskolereform kan, med nogle justeringer, blive det redskab, der kan løfte elevernes faglighed og trivsel.
Det er Skole og Forældres overordnede holdning til folkeskolereformen.

De vigtigste positive elementer er følgende:

Flere timer i blandt andet dansk og matematik
De to fag er forudsætningen for de fleste andre fag. Skole og Forældre ser flere timer som en mulighed for bedre undervisningsdifferentiering og mere tid til feedback og opfølgning i forhold til hver enkelt elev.

De flere timer ser Skole og Forældre også som en korrektion af mange års faldende timetal i dansk og matematik.
Samtidig er Skole og Forældre tilfreds med, at reformen forudsætter flere timer i de praktisk/musiske fag, natur/teknik , samt flere valgfag. Disse fag er også vigtige for elevernes dannelse og alsidige udvikling.

Aktivitetstimer
Aktivitetstimer skal bruges på en række forskellige fagligt understøttende aktiviteter, herunder praktiske projektforløb om faglige temaer, øvelser, lektiehjælp og i de yngste klasser en kombination af leg og læring.
Timerne er en bred ramme, der giver den enkelte skole særdeles gode muligheder for at tilrettelægge en spændende og alsidig skoledag, eksempelvis også ved at inddrage de lokale foreninger i aktivitetstimerne. Timerne giver samtidig mulighed for mere tværfagligt samarbejde mellem lærere, pædagoger og andre. Tværfagligt samarbejde er positivt for udviklingen af undervisningsmetoder, der bedre motiverer og har relevans for hver enkelt elev. Skolebestyrelsen kan lave principper for aktivitetstiden og sørge for, at den er tilpasset den enkelte skole og de lokale muligheder. Der er dermed også gode muligheder for, at forældrene får indflydelse på skoledagen.

To undervisere i indskolingen
Hvis skolebestyrelsen ønsker det, kan aktivitetstimerne i indskolingen erstattes af to undervisere pr. klasse efter dispensation hos kommunen. Denne mulighed giver også skolebestyrelsen mulighed for lokalt at tilrettelægge den optimale undervisningsmodel.

 

Skole og Forældres primære bekymringer:

 

Lang skoledag for især udskolingseleverne
Udskolingselever får i følge reformforslaget en skoleuge på 37 timer. Det er efter Skole og Forældres opfattelse i overkanten - især hvis eleverne også har hjemmearbejde eller har en lang transporttid.
Det høje timetal gør også, at eksempelvis butiksansatte, der arbejder om lørdagen til gengæld for at få fri en hverdag, deltidsansatte og andre med skæve arbejdstider får sværere ved at tilrettelægge samvær med deres børn på hverdage, ligesom børnenes fritidsaktiviteter får mindre tid.

Ingen efteruddannelse af skolebestyrelsesmedlemmer
Mens der bliver afsat store beløb til efteruddannelse af lærere og skoleledere, er der ikke afsat penge til uddannelse af skolebestyrelsesmedlemmer. Det er et problem fordi skolebestyrelsen er en af folkeskolens vigtigste udviklingsfora. Det er her, der bliver sat spørgsmålstegn ved skolens rutiner og det er her forældrenes holdninger kan bidrage til at udvikle skolen. En veluddannet skolebestyrelse er derfor afgørende for, om folkeskolen løbende udsættes for et hensigtsmæssigt udviklingspres. Skole og Forældre mener derfor der skal afsættes penge i folkeskolereformen til uddannelse af skolebestyrelsesmedlemmer.

Du kan læse mere om Skole og Forældres holdninger til folkeskolereformen her:

Forældre tager godt imod aktivitetstimer

Skole og Forældre ser positivt på folkeskolereformen

 

Udgivet den

4. april 2013

af

Læs også

11.06.24
Forældres tillid til inklusion halter
Mange kommunerne er godt i gang med at lægge planer, så flere børn med særlige behov kan gå i den almene folkeskole, og flere er allerede i gang med...
Skole og Forældre på Folkemødet
06.06.24
Skole og Forældre deltager på Folkemødet 2024
Igen i år deltager Skole og Forældre på Folkemødet 13.-15. juni 2024. Læs her om de debatter vi deltager i. Vi kommer vi som altid til at tale om...