Skole hjem samarbejde

Skole hjem samarbejde

Folkeskolelovens kapitel 1 handler om folkeskolens formål. I § 1 står der, at Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

I Folkeskolelovens §2 stk. 3 står der, at elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

Skole hjem samarbejde hviler derfor på et meget fornemt grundlag og er en meget vigtig del af skolens arbejde. Der bør derfor altid være et meget forpligtigende samarbejde mellem forældrene og skolens ledelse og medarbejdere. Der kan først og fremmest være tale om samarbejdet omkring den enkelte elevs skolegang. Det er af stor betydning for elevernes trivsel, at dette samarbejde er konstruktivt og meningsfyldt for forældrene.

Dernæst er der samarbejdet omkring den enkelte klasse. Dette samarbejde handler både om undervisningen og klassens sociale liv. Der kan være tale om klassemøder om klassens arbejde og problemstillinger i den enkelte klasse og emner af mere generel karakter om børns udvikling og opdragelse. Klassens kontaktforældre kan spille en vigtig rolle som dem, der får samarbejdet omkring klassen til at fungere godt.

Skole hjem samtaler er også en vigtig del af skole hjem samarbejdet. Her kan elevplanerne blive en aktiv del af samtalerne mellem skole  og hjem.

Samarbejdet i skolebestyrelsen er ligeledes af uhyre stor betydning. Her fastlægges principperne for skolens forældresamarbejde, jf. folkeskolelovens § 44 stk. 2 nr. 2. Skolebestyrelsens holdning til skole hjem samarbejde har stor betydning for elevernes og hele skolens trivsel.

Et af de grundlæggende redskaber i skole hjem samarbejdet i dag er Forældreintra.

Senest opdateret den

5. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre