Lange skoledage

Lange skoledage

På vores skole er skoledagene i mange klasser længere end til kl. 14.00 / 14.30 / 15.00 i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Mange elever og forældre synes, skoledagene er for lange. Kan skolebestyrelsen bidrage til, at skoledagene ikke bliver længere, end det var hensigten fra politikernes side?

Svar:

Det korte svar er ja. Der står direkte i folkeskoleloven, at skolebestyrelsen i sit princip om undervisningens organisering skal forholde sig til skoledagens længde.

Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter de overordnede rammer for skoledagens længde. På den baggrund kan skolebestyrelsen eksempelvis tilføje en formulering til ”Princip om undervisningens organisering”, hvor der står, at skolelederen skal tilstræbe at skoledagene bliver lige lange.

I det omfang det er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning kan skolebestyrelsen også tilføje følgende til princippet: ”Skolen tilrettelægger så vidt muligt elevernes skoledage, så undervisningen i indskolingen ligger i tidsrummet 8.00-14.00, på mellemtrinnet i tidsrummet 8.00-14.30 og i udskolingen i tidsrummet 8.00-15.00.”

Hvis skolebestyrelsen skulle få en tilbagemelding om, at det er svært at lægge et skema, der overholder hensigten om en skoledag til kl. 14/14.30/15, kan skolebestyrelsen i første omgang fortælle skolens daglige ledelse, at det godt kan lade sig gøre på de fleste andre skoler.

Skolen kan også - efter skolelederens ansøgning til kommunalbestyrelsen og med udtalelse fra skolebestyrelsen - benytte sig af de muligheder, der er for at konvertere timer i understøttende undervisning til to-voksen-timer, jf. folkeskolelovens §16b.

Forligskredsen bag folkeskolereformen har blandt andet i et brev til kommunerne slået fast, at denne paragraf ikke bare kan bruges i indskolingen, men også på mellemtrin og i udskolingen, hvis der er en pædagogisk begrundelse. Undervisningsministeriet har også senere - i dette notat fra 2016 - beskrevet mulighederne for at afkorte skoledagen.

Skolebestyrelserne i kommunen kan eksempelvis også på et dialogmøde opfordre kommunalbestyrelsen til at uddelegere beslutninger efter §16b til skolebestyrelsen.

Venlig hilsen Skolebestyrelsesrådgivningen

Senest opdateret den

20. december 2018

af

pe

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne