Folkeskolereformen er dette års vigtigste opgave

Folkeskolereformen er dette års vigtigste opgave

Skolebestyrelsernes vigtigste opgave det kommende skoleår er at sikre, at skolen bliver klar til at føre folkeskolereformen ud i livet når den i kraft om et år.

I den seneste uge har jeg flere gange taget mig selv i at gå og nynne sangen ”Skolen starter nu på ny, flaget vajer højt mod sky”. Efter en solrig sommer, hvor batterierne er blevet ladet op, er det nu tid til at starte på ny. Skoletaskerne er pakkede med nyspidsede blyanter, og vi ved alle, at det kommende skoleår bliver med fokus på at blive klar til at rulle den reform ud, som kom på plads lige op til sommerferiens start.

Årets Sorø-møde havde fokus på ledelsesudfordringerne på skolerne i forbindelse med implementeringen af reformen. Ugebrevet Mandag Morgen havde samme dag offentliggjort en analyse som viste at skolelederne ikke følte sig klædt på til opgaven, så det var både aktuelt og relevant at have ledelse på dagsorden.

I denne weekend bidrager DR så til mismodet med at bringe en undersøgelse, som viser, at lærerne ikke føler sig klædt på til opgaven, når færre børn ekskluderes fra fællesskabet og overflyttes til specialklasser og specialskoler.

Som forældre kan man blive meget bekymret over disse udmeldinger i pressen, men heldigvis er det sådan, at tænker vi på vores børns egen skole, så er billedet i praksis ofte et helt andet. På vores skole har vi dygtige ledere og engagerede lærere, som samarbejder med os for at vi sammen kan få skolen til at fungere og udvikles og sikre at vores børn lærer mest muligt.

Jeg drømmer om, at skolelederne, som tager imod børn og forældre i denne uge, møder dem med ordene: ”Goddag og velkommen til, vi glæder os over, at I har valgt vores skole og vi ser frem til at samarbejde med jer. Skolen står overfor nogle store forandringer. Vi ved, at vi sammen kan gøre skolen bedre. Det er en stor opgave, men sammen kan vi løse opgaven. Vi har brug for jer forældre, så vi vil tage jer med på råd undervejs, men nogle gange har vi brug for arbejdsro, så hører I ikke fra os, så er det blot fordi, vi arbejder, og I er meget velkomne til at stille spørgsmål, hvis I undrer jer over noget af det, vi gør”.

Med den velkomsthilsen bliver forældrene mindre usikre og bekymrede, og vejen er lagt for et samarbejde grundlagt på tillid, tryghed og kommunikation.

Det er ikke kun skolelederne, der får travlt i det næste skoleår. Skolebestyrelserne skal også på banen.

Det kommende års vigtigste opgave for skolebestyrelserne er at bidrage til at sikre, at den nye folkeskolereform bliver løbet godt i gang.
Skolebestyrelsen er en del af skolens ledelse og et vigtigt forum, når folkeskolereformen skal implementeres. I skolebestyrelsen er alle skolens interessenter repræsenterede, så skolebestyrelsen er det rigtige sted at tage debatten om, hvordan vi på hver enkelt skole får mere bevægelse ind i skoledagen, hvordan vi styrker forældreinddragelsen, hvordan vi skal arbejde med lektier, holddeling, udfordringer til alle elever og ikke mindst skole hjem samarbejdet.

Velkommen til et meget spændende skoleår med mange opgaver og udfordringer.

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

23.03.22
Skolebestyrelsesvalg 2022
Brug gerne denne video i jeres valgkampagne på skolen.
Rasmus_formand
22.09.21
Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan...