Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel

  • Rasmus_formand

Fast tilbud i alle kommuner til børn med mistrivsel

Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan hjælpe børn i psykisk mistrivsel.

Af Rasmus Edelberg, landsformand, Skole og Forældre

I gamle dage, da far var dreng, var der en skolepsykolog på skolen. En som kendte os og havde nem adgang til at observere, hvordan vi trivedes eller ej i skolegården. Der var en dør man kunne gå ind ad. Selvom ingen børn naturligt havde lyst til det, vidste vi alle, at dér var hjælp at hente. Det var også nemt for lærere og pædagoger at arrangere en diskret samtale i løbet af skoletiden, så man ikke behøvede at "komme op på kommunen".

I dag er den pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR) mange steder centraliseret, så adgangen til hjælp i nærheden af børnene er væk. Besparelser har desuden svækket PPR-funktionen i en sådan grad, at der enten er lang ventetid, eller alt for ofte - slet ikke tid.

I takt med, at et stigende antal unge føler sig ensomme, udvikler angst og skolevægring, er landspolitikerne derfor nødt til at prioritere dette område og lovgivningens rammer, og kommunerne må følge op.

Budskabet er herfra: Behovet er stort, viden og metoder er på plads, men vi mangler en sammenhængende model på tværs af skole-sundhed-social område, så børnene ses og hjælpes tidligt.

Forældrene gør allerede hvad de kan, så det er uansvarligt at overlade dette voksende problem til familierne alene, når vi ved, at forebyggelse, behandling og opfølgning kræver faglig indsats og politisk fokus. Vi skal som samfund blive bedre til at hjælpe børnene og deres familier på dette afgørende sociale og sundhedsfaglige felt. Samtidig bliver familierne stadig oftere væk i en kommunal sagsbehandlerlabyrint.

Flere kommuner er derfor begyndt på en effektiv indsats, således f.eks. Vordingborg, Næstved, Holstebro, Helsingør, Lemvig, Aalborg og København (Brønshøj-Vanløse). Nu mangler vi "bare" resten af kommunerne.

I Skole og Forældre er vi derfor sammen med en lang række organisationer, blandt andet Psykiatrifonden og Danske Skoleelever blevet enige om, at fremtidsvisionen er, at der i alle kommuner skal være et fast tilbud af høj kvalitet til de børn, der viser tegn på psykisk mistrivsel. Et fast tilbud bestående af forskellige, evidensbaserede indsatser, der bredt kan hjælpe børn i psykisk mistrivsel.

Du kan læse vores fælles kronik her.

Senest opdateret den

22. september 2021

af

sp

Læs også

Rasmus_formand
01.07.21
Årsager til skolefravær skal ofte findes i skolen
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.
15.06.21
De simple løsningers tid er forbi i folkeskolen
Det skal være slut med enfoldige Erasmus Montanus-løsninger. Vi skal have gennemarbejdede løsninger i folkeskolen nu, og de nationale test skal...